کاور 7cm سنسور دما و رطوبت SHT با گلند فلزی

کاور 7cm سنسور دما و رطوبت SHT با گلند فلزی

کاور 7cm سنسور دما و رطوبت SHT با گلند فلزی

مدل: (SEN-00606)
وضعیت: موجود
قیمت:  
130,000تومان